För arbetsplatser och företag 

 

 

 

En lite annorlunda kompetensutveckling

Jag kommer gärna till er för att hålla kurs
I dag översköljs vi av information om hur vi ska göra för att skaffa oss saker såsom materiella ting,  partner, bättre arbete eller en perfekt kropp. Listan kan göras oändlig. Dock är det väldigt skralt med kunskapen om hur vi bär oss åt om vi förlorar något av allt detta, och ändå är det ju ingen som går genom livet utan förluster.

Vi påverkas hela tiden, direkt eller indirekt, av vår livssituation och våra erfarenheter. Oavsett vad vi arbetar med kommer vi dessutom förr eller senare i kontakt med andras sorger och förluster, och på en arbetsplats kan bristande kunskap och förståelse vara förödande - för individen, arbetsgruppen och därmed arbetet i sig.
Det handlar sällan om ovilja, utan om att vi saknar redskapen och inte riktigt vet hur vi ska bete oss.Vilket ofta medför att vi drar oss undan - rädda för att säga och göra fel saker. Detta leder till onödig isolering av den som är i sorg, och i förlängningen ev. sjukskrivningar som kanske inte hade behövts. Människor som får kunskap om sig själva blir trygga, och kan då bidra till sin och andras utveckling. Vilket i sin tur genererar ett gott arbetsklimat, med de vinster det innebär på alla olika plan.
 
Varmt välkommen att kontakta mig för att diskutera ett upplägg som passar just Er arbetsplats.